۱۳۸۸ بهمن ۸, پنجشنبه

هان! هوم!

فک کنم از اون بالا از هومم  بفهمید  که  اصلا  نمی دونم چی  میخوام  بگم یا  چی  باید  بگم.
منم  دوس دارم مثل خیلیا که وبلاگ دارن، وبلاگ داشته باشم ولی خوب دروغ نگم مطلب نوشتن و خووننده پیدا کردن سخته. من همین اول که  تازه میخوام اولین مشقمو بنویسم نمیدونم چه جوری باید بنویسم و درباره چی باید حرف بزنم. البته نها. یعنی میدونم اما خوب،  مممممم. هیچی بابا ولش.
آهان نه ، نه آهان فهمیدم چه جوری بگم. یعنی نمیدونم جدی باشم، جدی بنویسم یام نه! .یه ذره میدونما خیلی نمیدونم. چون دوس ندارم اصلا جدی باشم و جدی بنوسم. بله دوستان گرچه بنده خود میدانم اما بازهم نیازمند راهکارها و پیشنهادات و یاری سبز شما دوستان فهیم هستم. ها!
نچ اینواصلا دوس ندارم. نه اینکه جدی رو تو این ببینما، نه تو این که نمیبینم ، پس تو چی میبینم، میبینم، نمیبینم، نمیبینی، نمیبیند ، نمیبینیم، نمیبینید و نمیخواید ببینید که دارن چه بلایی سرمون میآرن مردم! اوم  بله ببخشید .
ولی در کل من میخوام چیزایی بنویسم که به کاره  درسمم بیاد. ( من نمیدونم باید ه  آخر کارو بنویسم یا نه ؟ آخه وحید ( شازدمونو میگم ، بابای بچه ها میگن نباید بذاری ) نمدونم دیگه ، آخه بعضیام می گن باید بذاری !)
باش پس . خدافظ